Tag: културно

Аквадукт во Скопје ќе биде прогласен за културно наследство од особено значење

Врз основа на позитивното мислење на Националниот совет за културно наследство, на предлог на Министерството за култура, Владата донесе Одлука за прогласување на споменикот Аквадукт во Скопје за културно наследство од особено значење во поткатегорија – исклучително значење. Врз основа на позитивното мислење на Националниот совет за културно наследство, на предлог на Министерството за култура, Владата донесе Одлука за прогласување на споменикот Аквадукт во Скопје за културно наследство од особено значење во поткатегорија – исклучително значење. Со донесувањето на оваа одлуката се...

Continue reading

Виртуелна “прошетка” низ најзначајните културно – историски споменици и обележја на етничките заедници во Охрид

Здружението за мултикултурна интеграција, “Инклузија” и доц. Д-р Никола Митровиќ, раководител на подрачната единица на историскиот архив на Република Северна Македонија – Охрид, организираа двочасовна виртуелна “прошетка” низ најзначајните културно – историски споменици и обележја на етничките заедници кои егзистираат на територијата на нашиот град. Здружението за мултикултурна интеграција, “Инклузија” и доц. Д-р Никола Митровиќ, раководител на подрачната единица на историскиот архив на Република Северна Македонија – Охрид, организираа двочасовна виртуелна...

Continue reading

Проектната документација за изградба на катна гаража отстапува од Планот за управување со светското природно и културно наследство

Катната гаража има поголема  висина  според  измените со новиот  план за управување. Проектот  е од јавен интерес па  општината ќе бара начин да се изземе овој проект  од  планот за управување.    Планската документација за проектот за изградба на катната гаража во Охрид е првиот објект од јавен интерес на градот кој има отстапување од Планот за управување со светското природно и културно наследство во Охридскиот регион. Проектот за изградбата на катната гаража е завршен уште пред да се донесат измените во новиот план, информира градоначалникот Константин Георгиески за текот на изготвувањњто...

Continue reading

Националната комисија за УНЕСКО: Зачувување на Охрид како светско природно и културно наследство

Националната комисија на УНЕСКО на вторатa седница го разгледа Нацрт-извештајот за состојбата и напредокот во заштитата на природното и културното наследство на Охридскиот Регион за 2020 година, при што усвои Мислење упатено до Владата, во кое се вели дека Нацрт-извештајот е во насока на истакнување на заложбите на земјата која значително ги интензивираше своите активности за спроведување на Одлуката на Комитетот за светско наследство на УНЕСКО од седницата одржана во Баку во 2019 година и за исполнување на препораките на Реактивната мониторинг-мисија на УНЕСКО и советодавните тела ICOMOS и...

Continue reading

Владата ја разгледа и усвои информацијата за спроведување на Планот за управување со светското природно и културно наследство на Охридскиот регион

Донесени се соодветни заклучоци и задолженија за Министерството за транспорт и врски, Министерството за култура и Министерството за заштита на животната средина и за просторно планирање за непречено имплементирање на одредбите од Планот. Донесени се соодветни заклучоци и задолженија за Министерството за транспорт и врски, Министерството за култура и Министерството за заштита на животната средина и за просторно планирање за непречено имплементирање на одредбите од Планот. Владата ѝ укажува на Управата за заштита на културното наследство и на Националната установа-Завод за заштита на спомениците...

Continue reading

Владата го донесе Планот за управување со светското природно и културно наследство во Охридскиот регион

Владата на Северна Македонија останува силно посветена на зачувување на исклучителните универзални вредности на Охридскиот регион, и статусот на УНЕСКО Светско наследство, кој го одликува регионот веќе 40 години. Владата на Северна Македонија останува силно посветена на зачувување на исклучителните универзални вредности на Охридскиот регион, и статусот на УНЕСКО Светско наследство, кој го одликува регионот веќе 40 години. На четвртата редовна седница донесен е Планот за управување со светското природно и културно наследство во Охридскиот регион (2020-2029 г.), со акционен план, со кој се обезбедува...

Continue reading

Најмладите преку етно-работилница се запознаа со богатото културно наследство

Во рамките на проектот „Охрид во духот на традицијата“ што го реализира Здружението на граѓани „Нова Порта“ од Охрид, денеска се одржа етно-работилница во ЈОУДГ „Јасна Ристеска“ во Охрид. Во рамките на проектот „Охрид во духот на традицијата“ што го реализира Здружението на граѓани „Нова Порта“ од Охрид, денеска се одржа етно-работилница во ЈОУДГ „Јасна Ристеска“ во Охрид. Најмладите кои престојуваат во оваа детска градинка изработуваа предмети со етно-материјали., а ја цртаа и традиционалната охридска куќа преку која се запознаа со старата градска архитектура во Охрид. Целта на работилницата...

Continue reading

“Културно лето-Пештани 2019”

Проектот е од интердисциплинарен карактер каде што сите учесници (освен Танче Гроздановски кој е од Скопје )се од Пештани, односно потекнуваат од Пештани. Проектот е од интердисциплинарен карактер каде што сите учесници (освен Танче Гроздановски кој е од Скопје )се од Пештани, односно потекнуваат од Пештани. Опфаќа широк спектар на разни видови на уметност како: Музичка уметност, промоција на албумот Елегија од Горан Папаз и Танче ГроздановскиЛиковна изложба на уметнички дела од Мр Валентина Толеска и Мр Марија МешкоскаПоезија и проза, интерпретација од страна на просветните работници( по книжевност...

Continue reading

На културно – забавното лето „На зајдисонце“ гостуваа Фолклорен ансамбл и оркестар од Модра – Чешка

Беше тоа една исклучително интересна вечер во која публиката уживаше во фолклорот од Моравија, носиите и уникатните инструменти кои се обележје на регионот Модра. Гостите од Чешка претходниот ден настапија во Охрид, во детското одморалиште „Славејче“. Беше тоа една исклучително интересна вечер во која публиката уживаше во фолклорот од Моравија, носиите и уникатните инструменти кои се обележје на регионот Модра. Гостите од Чешка претходниот ден настапија во Охрид, во детското одморалиште „Славејче“. Тие беа гости на Здружението „За Трпејца со љубов“. Синоќа на сцената кај Бунарот како што ја...

Continue reading© All rights reserved. Powered by Портал ТВМ.
Back to Top