парк на природата

Предлог одлука за Белчишко блато

Советот на Општина Дебрца донесе одлука за предлагање-прогласување на Белчишко Блато за заштитено подрачје.
 |  инфодеск  | 

Се донесе предлог одлука, Студенчишко блато да се прогласи за Парк на природата.

Оваа одлука, Советот на Општина Дебрца ја носи врз основа на Студијата за валоризација на Белчишкото Блато, со што и официјално се иницира постапката за добивање на заштитен статус, согласно националното законодавство.

Одлуката и Студијата ќе бидат доставени до Министерството за животна средина и просторно планирање.

Со Вашата регистрација, неделно ќе добивате е-порака со најважните информации од регионот.


© All rights reserved. Powered by YOOtheme.
Back to Top