terezija

Денес е Светски ден на социјалната правда

terezijaСоцијалната правда е состојба во која поголемиот дел од луѓето во едно општество или сите негови членови имаат исти основни права, можности обврски и социјални бенефиции.

Социјалната правда е состојба во која поголемиот дел од луѓето во едно општество или сите негови членови имаат исти основни права, можности обврски и социјални бенефиции.

zenaКако клучна вредност на социјалната работа , таа изискува застапување на клиентот во борбата против дискриминацијата, репресијата и институционалните нееднаквости

„Јазот помеѓу најсиромашните и најбогатите е огромен и се повеќе се зголемува. Ние мораме да направиме што е можно повеќе, на индивдуалецот да му обезбедиме пристојна работа, да го заштитиме преку програма на  соодветна социјална заштита, но и да се осигураме дека гласот на најсиромашните и маргинализираните ќе биде слушнат.“, стои во дел од овогодинешната порака на генералнот секретар на ООН Бан Ки Мун.

Сите луѓе имаат право да живеат достоинстевно и од својот труд. Принципите врз кои се заснова социјалната правда се, еднаквост, почитување на различностите, солидарност и меѓусебна одговорност.  

Светскиот ден на социјалната правда, 20-ти февруари се одбележува од 2007 та година,а  востановен е со одлука на генералното собрание на ОН.

{loadposition content9}

бенефиции, дел, ден, едно, имаат, исти, која, луѓето, можности, најсиромашните, обврски, општество, основни, поголемиот, права, правда, состојба, социјалната, социјални, членови

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *© All rights reserved. Powered by Портал ТВМ.
Back to Top