Местоположба на Елида Турс

На оваа локација се наоѓа нашата Туристичка Агенција.