ВО КОСЕЛ ЗАБРАНЕТА ВОДАТА ЗА ПИЕЊЕ

Се информираат жителите на село Косел дека со Решение на Агенцијата за храна и ветеринарство , поради загаденост се забранува водата за пиење. Агенцијата ја задолжува Месната Заедница од с. Косел да обезбеди хлорирање на водата од 0,2 до 0,5 мг./л.

Се информираат жителите на село Косел дека со Решение на Агенцијата за храна и ветеринарство , поради загаденост се забранува водата за пиење. Агенцијата ја задолжува Месната Заедница од с. Косел да обезбеди хлорирање на водата од 0,2 до 0,5 мг./л.

До обезбедување на безбедна вода за пиење истата да се преврива 30-40 минути.

водата, забранета, Косел, пиење

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *© All rights reserved. Powered by Портал ТВМ.
Back to Top