dup

Нема пренамена на локацијата на Факултетот за туризам и угостителство

dupДо донесување нов Генерален Урбанистички План, Факултетот  за туризам и угостителство останува на старата локација и со истата намена. Нема формирање на ново јавно претпријатие за стопанисување со вода, а нема ни измени во ценовникот на ЈП Градски гробишта.

sednicaДо донесување нов Генерален Урбанистички План, Факултетот  за туризам и угостителство останува на старата локација и со истата намена. Нема формирање на ново јавно претпријатие за стопанисување со вода, а нема ни измени во ценовникот на ЈП Градски гробишта. Ова се денешните одлуки  на охридските советници кои ја довршија работата на 35 –та седница која денес имаше  продолжение.
Мнозинството советниците ја изгласаа одлуката за утврдување Нацрт  детален урбанистички план  за  урбана заедница  2,  дел од урбан блок  2.4  опфат 1  Охрид – Општина  Охрид   2010-2015. Со тоа поголемиот дел од градските избраници не даде зелено светло за пренамена на  Факултетот за туризам. Се додека не се донесе нов Генерален урбанистички план за урбана заедница 2 во чии граници влегува  Факултетот  за туризам и угостителство нема да има негово пренаменување во  хотелски  и  комплекс за домување, беше образложението на началникот  на секторот за урбанизам и просторно планирање Бранко  Арнаудов.  
duСоветникот Дејан Паноски од Вмро Дпмне стави  забелешка на овој урбанистички план со кој се предвидени високи градби во првата езерска  линија, а  кои ја загрозуваат сликата на Охрид.
Советниците не дадоа зелено светло и за формирање на ново јавно претпријатие Водовод  за собирање, обработка и  снабдување со  вода. Нема ни измени во ценовникот на ЈП Градски гробишта иако советникот Драган Пандески ја образложи  потребата од одлуката за утврдување на надоместокот на услугите што ги врши ЈП „Градски гробишта“ Охрид.
Засега трите  погребални оператори во Охрид ја избегнаа таксата од 1000 денари за пристап до гробните места. Нема да се градат ни гробници за кои имало интерес од поединци во висина од 25.000 денари, ЈП досега за нив немало формирано цена.

{loadposition content9}

вода, генерален, градски, гробишта, измени, ја, јавно, ЈП, кои, Охрид, план, претпријатие, светло, советниците, туризам, угостителство, урбанистички, факултетот, формирање, ценовникот

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *© All rights reserved. Powered by Портал ТВМ.
Back to Top