За Нас / ИМПРЕСУМ

Post Views: 0 За Нас Име на медиумот: Друштво за интернет медиуми Портал ТВМ дооел Охрид Дата на основање: 25.08 2008 Адреса: Петар Чаулев 26, 6000 Охрид Тел:+ 389 46 231-400 Факс:+ 389 46 231-401  E-mail: portaltvm@gmail.com https://tvm.mk/ Уредувачка политика: Отвореноста на tvm.mk и Портал ТВМ за разни ставови и гледања на разни прашања и состојби, од сите сфери на живеење и работа, е максимално остварена со отстапување на програмата на разни консументи, здруженија, политички партии, асоцијации, поединци и сл. Уредувачката политика на овој медиум, во основа и единствено...

Continue reading

Политика на Приватност

Post Views: 0 Политика на приватност Oваа политика за приватност стапува на сила на 01.08 2021 Политиката на приватност дава општи информации за обработката на личните податоци кога ја посетувате нашата веб-страна и/или користите некоја од нашите услуги преку истата. Ги собираме само оние лични податоци кои се неопходни да ги оствариме нашите законски задачи и овластувања. Контролор на збирки на лични податоци Контролор на личните податоци е Друштво за интернет медиуми Портал ТВМ Охрид, со седиште на Петар Чаулев 26, 6000 Охрид, Република Северна Македонија. Личните податоци...

Continue reading

Правила за користење

Post Views: 0 Правила за користење на веб страницата Oвие правила за користење стапуваат на сила на 01.08 2021 Добредојдовте на веб-страницата tvm.mk во сопственост на Друштво за интернет медиуми Портал ТВМ Охрид, во понатамошен текст – Портал ТВМ. Со користење на кој било дел од порталот “tvm.mk”, автоматски ги прифаќате сите тековни правила за употреба. Од корисниците се бара редовно да ги читаат правилата за употреба и се смета дека корисниците континуирано го користат порталот „tvm.mk“, или кој било дел од него, во секое време се запознаени со тековните...

Continue reading

Со Вашата регистрација, неделно ќе добивате е-порака со најважните информации од регионот.


© All rights reserved. Powered by YOOtheme.
Back to Top