Tag: pregovara

logo

Србија преговара со ММФ за нов аранжман

Мисијата на Меѓународниот монетарен фонд(ММФ) денеска во Белград ги започнува преговорите за склопување на нов аранжман со Србија. Мисијата на Меѓународниот монетарен фонд(ММФ) денеска во Белград ги започнува преговорите за склопување на нов аранжман со Србија. Ако Мисијата на ММФ со Владата на Србија постигне договор за новиот аранжман, со него ќе биде заменет постоечкиот аранжман на Србија со таа меѓународна финансиска институција. Овој аранжман беше договорен од претпазливост во ноември 2008. година и одобрен во јануари 2009. година, во вредност од 402,5 милиони евра и во траење од 15 месеци. Досега...

Continue reading© All rights reserved. Powered by YOOtheme.
Back to Top