Tag: целакоски

divi svinji

Странците сакаат да ловат на охридските терени ама птици

На охридските ловни терени странците сакаат да ловат ама ситен дивеч, велат од Здружението на ловци од Охрид. Тие се и концесионери на  5 -те ловни терени, со кои ќе стопанисуваат во наредните 10 години со терените за ситен дивеч и 20 години со ловиштата за крупен дивеч. На охридските ловни терени странците сакаат да ловат ама ситен дивеч, велат од Здружението на ловци од Охрид. Тие се и концесионери на  5 -те ловни терени, со кои ќе стопанисуваат во наредните 10 години со терените за ситен дивеч и 20 години со ловиштата за крупен дивеч. Ловците велат дека засега интересот на странците е насочен...

Continue reading© All rights reserved. Powered by YOOtheme.
Back to Top