Tag: цевководот

Општината со мерки за подобрување на водата од цевководот на ЕМО

Поради последните три последователни негативни резултати добиени од анализата за исправност на водата кои се однесуваат за стариот цевковод од ЕМО Охрид, а со цел за заштита на здравјето на граѓаните од руралните подрачја на овој дел од општината, Локалната самоуправа на Општина Охрид даде налог на  МЈП Проаква Струга  РЕ Водовод Охрид да се превземат мерки за подобрување на квалитетот во водоснабдувањето во подрачјето каде што поминува овој цевковод . Поради последните три последователни негативни резултати добиени од анализата за исправност на водата кои се однесуваат за стариот цевковод од...

Continue reading© All rights reserved. Powered by YOOtheme.
Back to Top