Tag: хрватаска

Хрватска добива преку една милијарда евра од ЕУ

Владата на Хрватаска има на располагање преку една милијарда евра од ЕУ фондовите Владата и ресорните министерства во март и април во повеќе градови на Хрватска ќе има презентации под името “заедно до ЕУ фондовите” со цел да се овозможи полесен пристап за привлекување на пари од Европските фондови, а пред сѐ наменети на претприемачите и стопанството. Хрватска во финансискиот период 2014-2020 година на располагање ќе има повеќе од една милијарда евра од европските структурни и инвестициски фондови, кои досега државата никогаш ги немала во тој обем за вложување во развој. Основната цел на владата...

Continue reading© All rights reserved. Powered by YOOtheme.
Back to Top
Ad