Tag: хористи

Значаен успех на охридските хористи

На Регионални хорски и оркестарски смотри организирани од страна на Здржение на музички педагози на РСМ кои се одржаа во „СВ. Климент Охридски“ во Охрид “ на 18.04.2019 година во категорија на основни училишта училишниот хор од ОУ „Братство Единство“ под раководство на наставникот Бурим Хидри освои Прва награда со 98 поени. На Регионални хорски и оркестарски смотри организирани од страна на Здржение на музички педагози на РСМ кои се одржаа во „СВ. Климент Охридски“ во Охрид “ на 18.04.2019 година во категорија на основни училишта училишниот хор од ОУ „Братство Единство“ под раководство на наставникот...

Continue reading© All rights reserved. Powered by YOOtheme.
Back to Top
Ad