Без зевање,чепкање нос и чешање глава

Жителите на Пекинг за време на одржувањето на Олимписките игри не смеат да чепкаат нос, да зеваат и да ја чешаат главата додека разговараат со странците.