Tag: геф

Нов повик за мали грантови на ГЕФ

Нов повик по нова стратегија од 2016 – 2018, год за искористување на средства за мали грантови. Програмата беше претставена пред невладиниот сектор од Струга и на дел од здруженијата од Охрид. Интересот на еколошките здруженија за малите грантови на Глобалниот еколошки фонд во Македонија, беше голем.   Во Струга денес за прв пат беше презентирана програмата за мали грантови на Глобалниот еколошки фонд во Македонија. Како што открива М-р. Златко Самарџиев, националниот програмски координатор на ГЕФ, постои голем интерес на струшките здруженија за овие грантови. Тој рече дека постојат прашања...

Continue reading

bio

Македонија дел од меѓународното семејство кое се бори за заштита на природата

Македонија дел од меѓународното семејство кое се бори за заштита на природата.   Стопирање на понатамошната деградација на природата и зачувување на здрава планета е стратешка цел на 193 земји,  меѓу кои е и Македонија. Биолошката разновидност на различни  начини  придонесува за благосостојба на луѓето. Конвенцијата за биолошка разновидност е меѓународен договор  со кои земјите се обврзуваат дека биолошката разновидност е од заеднички интерес за човештвото. За да се спречи загубата на биолошката разновидност потребно е да се преземат акции за да се спречат причините за уништување. Македонија...

Continue reading© All rights reserved. Powered by YOOtheme.
Back to Top
Ad