Tag: втемелено

Светот во кој живееме е осуден на пропаст

Научно втемелено во NASA Овој пат не е теорија која ја предвиделе Маите туку научно е втемелено во NASA. До пропаст на светот би дошло во следните неколку деселетија. Група научници предупредува дека светот каков што го знаеме и во кој живееме е осуден на пропаст и дека во следните неколку десетлетиа му прети неповратен колапс. Најновото истражување кој го овозможил Goddard Space Flight Centre, а го водел применетиот математичар Safa Motesharri укажува на тоа дека глобалната индустриска цивилизација е осудена на катастрофа поради претерано искористување на земјините ресурси. “Процесот на успон...

Continue reading© All rights reserved. Powered by YOOtheme.
Back to Top