Tag: вреднува

predavanje

Семинар или „факс“?

Што е поважно, формалното или неформалното образование? Од колкава помош за младите е неформалното образование? Од колкава помош за младите е неформалното образование? Сведоци сме дека честопати одредени лица кои имаат подолго искуство на одредена проблематика, имаат многу погoлеми вештини за одредено работно место, отколку лице кое штотуку дипломирало. Во последно време дури и одредени земји членки на ЕУ го признаваат бенефитот од овој вид на стекнување со знаења и вештини, па дури се направени обиди и  да го официјализираат, вели Исмаилоска Нола од НВО – Младински креативен центар – Велес. Од...

Continue reading© All rights reserved. Powered by YOOtheme.
Back to Top
Ad