Tag: вработувањата

Вработувањата во Општина Охрид единствено предизвикаа дискусија на седницата на Совет

Годишниот план за вработување на Општина Охрид за 2021 година единствена точка на денешната 54та седница на совет за која имаше кратка  дискусија и за која не гласаше опозицијата. Останатите одлуки беа едногласно донесени. Продолжува праксата вработувањата во општинската администрација да се планираат во нагорна линија место истата да се рационализира и да биде поефикасна, обвини опоцизијата.   Предлог одлуката за измени на годишниот план со кој се предвидени 32 вработувања во општината за оваа година беше прифатена со 13 гласа ЗА додека пак советниците од  опозиционата ВМРО ДПМНЕ беа против....

Continue reading© All rights reserved. Powered by YOOtheme.
Back to Top
Ad