Tag: вработеност

Германија со недостаток од работна сила

Побарувачката за работна сила и понатаму голема Податоците од институтот за истражување на пазарот за работна сила и вработеност на Германија во последните три месеци покажувале дека има 1,06 милиони работни места. Тоа е 20.000 повеќе отколку во 2012 година. Во преработувачката гранка бројот на работни места е зголемен во целата земја за 20% на годишно ниво. Во градежништвото бројот е пораснат за 50%.. Од друга страна во земјоделството, шумарството, рибарството и во секторот осигурување, бројот на работни места е намален. Институтот за истражување на пазарот на работна сила и вработеност наведува...

Continue reading© All rights reserved. Powered by YOOtheme.
Back to Top