Tag: бунари

fontani

Живите води низ Охрид исправни за пиење

Живите води или артешките бунари кои ги има на околу 30 -тина локации низ Охрид се исправни за пиење. Живите води или артешките бунари кои ги има на околу 30 -тина локации низ Охрид се исправни за пиење. Граѓаните може спокојно да ја гасат жедта на овие јавни чешми. Но, според Законот за води, водата која не е хлорирана не смее да се користи за широка употреба за пиење. Затоа овие чешми може да се користат само како алтернативен извор иако се бактериолошки и хемиски исправни, напоменува д-р Атанско Михаилов, директор на Центарот јавно здравје. Заради безбедност на граѓаните службите на Центарот...

Continue reading© All rights reserved. Powered by YOOtheme.
Back to Top