Tag: боелсти

Младите, сексуално активни недоволно го штитат здравјето

Во Охрид, недостасуваат  едукативни центри каде што младите би добивале корисни информации за нивното сексуално и репродуктивно здравје. Во Охрид, недостасуваат  едукативни центри каде што младите би добивале корисни информации за нивното сексуално и репродуктивно здравје. Информациите како да се заштитат од сексуално преносливите болести и инфекции засега тие ги добиваат од едукаторите во Црвениот крст, вели Младен Божиноски, технички едукатор за ХИВ, Сида и преносливи болести. „ Овде младите се доста пристапни и прилично отворени, разменуваме информации преку дискусии, што не е лесно околу...

Continue reading© All rights reserved. Powered by YOOtheme.
Back to Top
Ad