Tag: блокираната

grigor prlicev

Дали ќе има настава во ОУ „Григор Прличев“

Учениците од ОУ „Григор Прличев“ по се изгледа наредните денови нема да одат на училиште. Проблемот со исклучената струја од страана на ЕВН поради неплатениот долг на училиштето не ќе може така брзо да се реши. Локалната има пари да го покрие долгот на училиштето према ЕВН, но не може тоа да го стори поради блокираната сметка на училиштето заради заостанат долг поради имотно правен спор кој се води повеќе од 25год. Голема е веројатноста дека учениците од УО „Григор Прличев“ наредните денови нема да одржуваат настава. Проблемот со исклучената струја од страана на ЕВН поради неплатениот долг на...

Continue reading© All rights reserved. Powered by YOOtheme.
Back to Top
Ad