Tag: биодиверзитет

blato vlez

Водните живеалишта-богатство кое мора да се сочува

Чекорите се мали, но заштитата на водните живеалишта тргнува во вистински правец. Живиот и разновиден биолошки свет постои дури и на места за кои не сме свесни. Она што загрижува е што недостигот на свеста, неинформираноста или во крајни случаи и намерното загадување, овој разновиден биодиверзитет го деградира и уништува. Денес е светскиот ден за заштита на водните живеалишта, живеалишта како нашето Охридско езеро, како реките кои се сливаат во него, како мочуриштата, како Студенчишкото и Белчишкото блато кои се природни филтри за Охридското езеро. Невладини организации, екологисти и експерти...

Continue reading© All rights reserved. Powered by YOOtheme.
Back to Top