Tag: билјнини

sala

Започна акција за расчистување на СРЦ Билјанини Извори од градежен шут

На расчистениот простор ќе никнат тениски и кошаркарски игралишта. Денеска во рамки на редовните активности на локалната самоуправа започна  акција за расчистување на спортскиот центар Билјнини Извори од градежениот шут кој се собирал години наназад. „Знаете сите дека по реновирањето на атлетската патека голем дел од граежниот шут остана неизнесен и го попречуваше нормалното одвивање на активностите на спортскиот центар Билјнини извори. Со цел надминување на таа состојба двете ЈП со меѓусебен договор успеаја да го расчистат овој простор“, вели Димитар Спасески,секретар на општина Охрид. Посебно...

Continue reading© All rights reserved. Powered by YOOtheme.
Back to Top