Tag: би­деј­ќи

Старите видео ленти би можеле да вредат многу

Експертите веруваат дека VHS лентите ќе им се придружат на плочите Оние кои ги уништиле плочите на познати музичари не ни помислувале дека тие денес за нив би можеле да добијат добра сума на пари, а истото би можело да се случи и со VHS лентите. Со тек на времето, VHS лентите почнаа да исчезнуваат од просечните домаќинства, а беа затворени и голем број на видеотеки. Исто така, лентите веќе подолго време не се во центарот на вниманието и веќе предизвикуваат носталгија. David Jinks порачал сите да ја научат лекцијата потсетувајќи се на плочите бидејќи  беа  отфрлени и несакани, а подоцна почнаа...

Continue reading

curiosity

Шеги на сметка на Љубопитниот на Марс

Иако слетувањето на Марс е многу важна и голема работа, луѓето ширум светот нашле разни начини овој чин да го исмејат.   Иако слетувањето на Марс е многу важна и голема работа, луѓето ширум светот нашле разни начини овој чин да го исмејат.Шегаџиите ширум светот ги обединиле силите со Фотошоп, па некои повеќе, а некои помалку успешно го исмејале роверот Кјуриозити. Така поставиле Викинзи на Марс – „бидејќи тое биле таму претходно” и организирале протест на Марсовците, со порака „Марс на Марсовците”, тука е и осмиот патник и малиот марсовец Марвин од цртаните филмови. {loadposition...

Continue reading

Шопингот ќе ве тресне како болест

Ком­пул­сив­но­то ку­пу­ва­ње прет­ста­ву­ва и мен­тал­но на­ру­шу­ва­ње, сме­та­ат пси­хо­ло­зи­те. Ку­пу­ва­ње­то, на па­си­о­ни­ра­ни­те за­вис­ни­ци од ку­пу­ва­ње им да­ва чув­ство слич­но на тоа што ал­ко­хо­лот го прет­ста­ву­ва за ал­ко­хо­ли­ча­ри­те. Ком­пул­сив­но­то ку­пу­ва­ње прет­ста­ву­ва и мен­тал­но на­ру­шу­ва­ње, сме­та­ат пси­хо­ло­зи­те. Ку­пу­ва­ње­то, на па­си­о­ни­ра­ни­те за­вис­ни­ци од ку­пу­ва­ње им да­ва чув­ство слич­но на тоа што ал­ко­хо­лот го прет­ста­ву­ва за ал­ко­хо­ли­ча­ри­те. По­не­ко­гаш за­вис­ни­ци­те од ку­пу­ва­ње со­би­ра­ат раз­ни об­је­кти би­деј­ќи...

Continue reading© All rights reserved. Powered by YOOtheme.
Back to Top