Tag: бетонот

kompjuter na voda

Компјутерот на вода

Во 1936, Владимир Лукјанов изградил воден компјутер кој бил најголемиот компјутер на светот кој се користел за решавање диференцијални равенки. Во 1936, Владимир Лукјанов изградил воден компјутер кој бил најголемиот компјутер на светот кој се користел за решавање диференцијални равенки. Овој вид аналоген компјутер наречен „воден интегратор“ бил изграден во Советскиот сојуз во 1928. Нивоата на водата во повеќето простории претставувале запишани броеви. Брзината на течењето на водата помеѓу цефките ги претставувала математичките операции. Овие водни компјутери биле користени во СССР за големи...

Continue reading© All rights reserved. Powered by YOOtheme.
Back to Top