Tag: берачи

shisarki

Европските божикни елки украсени со моликови шишарки од Пелистер

Шишарките од пелистерската молика од Македонија се дел од најубавите божикни и новогодишни украси во Европа, најмногу во Германија и Италија. Берењето на шишарките е тешка и опасна работа, ја вршат искусни берачи. Шишарките од пелистерската молика од Македонија се дел од најубавите божикни и новогодишни украси во Европа, најмногу во Германија и Италија. Берењето на шишарките е тешка и опасна работа, ја вршат искусни берачи. Моликовата шишарка  во изминатите години стана можност за егзистенција на многу семејства во селата под Пелистер. За  килограм шишарки добиваат по 40 денари, а откупот на...

Continue reading© All rights reserved. Powered by YOOtheme.
Back to Top
Ad