Tag: белчишкото

Белчишкото блато доби екотуристичка инфраструктура

Локалитетот Белчишко блато доби екотуристичка инфраструктура. Така во неговата околина изградена е набљудувачница за птици, видиковци за одмор и информативни знаци. Локалитетот Белчишко блато доби екотуристичка инфраструктура. Така во неговата околина изградена е набљудувачница за птици, видиковци за одмор и информативни знаци. Изградената екотуристичка инфраструктура на која работеше Здружението за екологија и туризам „Екотуризам 2016“ од Охрид, ќе биде предадена во трајна сопственост на општина Дебрца, за да може да ја користи за развој на екотуризам, набљудување див свет и рекреација на посетители. Изградбата...

Continue reading

Природни реткости крие блатното езерце Сино Дувло во Белчишкото блато

Охридските нуркачи регистрирале бројни подводни извори , рибна фауна и ракчиња. Но, пронашле и велосипед како резултат на човечката негрижа кон природното богатство. Со подводни активности на охридкси нуркачли се  разоткриени  тајните на Белчишкото Блато кое се нарекува и Сини вирој. Охридските нуркачи од центарот  АКВАТЕК  и Здружението за екологија и туризам „Екотуризам 2016″ од Охрид  регистрирале многу природни особености во најголемото блатно езерце Сино Дувло. Со нуркањето е утврдено присуство на бројни подводни карстни извори кои го хранат езерцето со вода, речиси исти како Светинаумските...

Continue reading

Оштина Дебрца доби туристичка инфраструктура и промотивни материјали за Белчишкото Блато „Сини Вирој”

Општина Дебрца и Здружението за екологија и туризам “Екотуризам 2016” Охрид, потпишаа договорот за донација, со кој на општина Дебрца на трајно владение и се предадени туристичка инфраструктура и промотивни материјали за Белчишкото Блато „Сини Вирој” и тоа: Општина Дебрца и Здружението за екологија и туризам “Екотуризам 2016” Охрид, потпишаа договорот за донација, со кој на општина Дебрца на трајно владение и се предадени туристичка инфраструктура и промотивни материјали за Белчишкото Блато „Сини Вирој” и тоа: -објект: “Набљудувачница”, поставен во м.в. “Ветерник”,-два објекти: “Видиковец” ,поставени...

Continue reading

Се изготвува план за зачувување на Белчишкото блато

Се изготвува план за зачувување на Белчишкото блато. Еколошкото друштво „Грашница“ од Охрид во рамки на проектот „Белчишко блато во нашите срца“ заедно со Општина Дебрца изготвија проект со кој не само што ќе се зчува блатото познато како Сини вирој, туку ќе стане и туристичка атракција за сите љубители на еко туризмот. Започна изработката на планот за зачувување на Белчишкото блато. Ова блато попознато како Сини Вирој претставува редок и важен локалитет на национално и меѓународно ниво. Тоа е дел од националната Емералд мрежа на подрачја од посебен интерес за зачувување и е специфично заради...

Continue reading© All rights reserved. Powered by YOOtheme.
Back to Top
Ad