Tag: бегај

еремија

Бегај, бегај гадуријо ете ти го Еремија…

Денес православните христијани одбележуваат еден од поголемите пролетни празници, во чест на Светиот пророк Еремија. Денес православните христијани одбележуваат еден од поголемите пролетни празници, во чест на Светиот пророк Еремија. Тој живеел шест века пред Исус Христос. Роден е во малото село Анатот во близината на Ерусалим. Уште како дете го слушнал гласот на Бога кој му одредил да биде пророк. Еремија не сакал да биде пророк, се оправдувал со тоа што уште бил мал, но не можел да ја одбие Божјата заповед. Така од 15 години станал пророк. Поради тоа што претскажал многу несреќи за еврејскиопт...

Continue reading© All rights reserved. Powered by YOOtheme.
Back to Top
Ad