Tag: банкар

piloti

Кои се најпрофитабилните професии во Македонија?

ИКТ профил, правник, банкар и пилот остануваат најпрофитабилните професии во државата. ИКТ профил, правник, банкар и пилот остануваат најпрофитабилните професии во државата. Изминатата година во овие сектори се исплатени највисоките плати, додека кожарската и текстилната индустрија остануваат најниско платени. Во поглед на висината на платата и активноста на пазарот на трудот и понатаму доминантни се мажите во однос на жените.Последните податоци со кои располага Државниот завод за статистика покажуваат дека висината на личниот приход во октомври во секторот правни и сметководствени дејности...

Continue reading© All rights reserved. Powered by YOOtheme.
Back to Top
Ad