Секој час во оваа африканска земја се раѓаат 217 бебиња, што е околу два милиони нови жители годишно. Генералниот секретар на Националниот совет за населението предупреди дека ако продолжи овој тренд, во 2058 година Египет ќе има 173 милиони жители.
Оваа проекција е драматична кога ќе се спореди со големината на површината која може да се насели во земја. Иако Египет се простира на помалку од милион километри квадратни, живеењето е можно на само околу 45.000 метри квадратни.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: