Инјектирање голема доза витамин Ц може да го забави развојот на клетките на ракот, тврдат американски научници. Eкспериментите покажале дека витаминот реагира со материите во клетките на ракот, и создава киселина која го забавува развојот на болеста.
И покај успешните резултати, истражувањата се во почетна фаза, затоа што експериментите засега се направени само на некои клетки и на глувци.

 

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: