Categories
Сцена & Муабети

Што се кометите?

Кометите се малечки членови на нашиот Сончев систем.

Кометите се малечки членови на нашиот Сончев систем, со дијаметар од само неколку километри. Најсоодветно име за нив би било „валкани снежни топки“.

Научниците сметаат дека тие се состојат од:

– прашина
– мраз (вода, амонјак, метан, јагелроден диоксид)
– материјали кои содржат јаглерод или органски компоненети, на пример катран.
– карпесто јадро (некои комети)

Се верува дека кометите настанале од првичните материјали кои го создале и Сончевиот систем. Кога за прв пат се форморало Сонцето, тоа ги исфлило полесните материјали како гасовите и прашината подалеку од себе, надвор во вселената. Некои од овие материјали, посебно гасовите, се кондензирале и ги формирале големите гасовити џинови од нашиов Сончев систем како Јупитер, Сатурн, Уран, Нептун, додека останатиот дел од гасовите останале во близина на топлото Сонце и тоа да орбитираат на две места:

– Ортовиот Облак – облак од гасови оддалечен од Сонцето 50 000 км која своето име го добила според холандскиот астроном, Јан Орт кој ја открил.

– Кујперов Појас – област која се наоѓа надвор од орбитите на Плутон и Нептун.

Кометите се разликуваат од астероидите по тоа што имаат опашка, но поголемиот дел од материјалите од кои се состојат се слични на материјалите од кои се состојат и астероидите. Забележани, заведени и следени се 3 354 комети кои буквално се шетаат или ќе прошетаат низ нашиов Сончев систем.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *