Categories
Охрид

Слепите лица можат да работат со компјутер

Слепите и лицата со оштетен вид завршија обука за работа на компјутер на специјална звучна програма.

Слепите и лицата со оштетен вид завршија обука за работа на компјутер на специјална звучна програма.

Тоа ќе им овозможи полесна меѓусебна комуникација и достапност на сите информации од интернет.Охридското здружени на слепи доби компјутерска донација од Лајонс клубот Десарети. Слепите и лицата со оштетен вид завршија обука за работа на компјутер на специјална звучна програма. Тоа ќе им овозможи полесна меѓусебна комуникација и достапност на сите информации од интернет.Охридското здружени на слепи доби компјутерска донација од Лајонс клубот Десарети.

Шестмина челнови од Здружението на слепи и лица со оштетен вид посетуваа специјлана обука за копмјутери со посебна звучна програма.Обуката успешно ја завршија,а се изведуваше безплатно во компјутерскиот центар Ентер. Една звучна програма на македонски јазик чини 450 евра , а ги презентира сите функции кои слепите лица ги обавуваат на компјутер, вели Славчо Џајкоски, претседател на здружението на слепи лица. Старите компјутери во просториите на здружението се заменети со понови, донација на Лајонс клубот Десарети. Лајонсите несебично ги помагаат слепите и лицата со оштетен вид вели Проф.Габриела Ракичевиќ претседател на Лајонс клубот Десарети. Ракичевиќ вели дека на светскиот конгрес во Банког на кој и таа присуствувала бил изнесен податокот дека на кампањата Видот на прво место биле собрани над 200 милиони долари на светско ниво за помош на овие лица.
Инаку од охридксото здружение се надеваат дека нивните членови наскоро ќе добијат поголем број на компјутери за да можат да работат.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *