Categories
Македонија

Делегација на Светската Банка доаѓа во Македонија

Претседателот на Република Македонија, денес ќе прими делегација на Светска Банка.

Претседателот на Република Македонија Бранко Црвенковски ќе прими делегација на Светска банка . Делегацијата на СБ ја предводат заменик-претседателот на Светска банка за Европа и Централна Азија Шигео Катсу и директорот за Македонија и регионален координатор за ЈИЕ Џејн Арметиџ.

Меѓународната Банка за Реконструкција и Развој (МБРР), или подобро позната како Светската банка е меѓународна организација чија примарна цел била финансирање на земјите разурнати од Втората Светска војна. Сега целта на Светската Банка е борба против мито и корупција преку финансирање на државите. Работата на Светската банка е регулирана преку исплата на пари од страна на земјите членки. Светската Банка била формирана на 27 декември, 1945 претставувајќи ратификација на спогодбите постигнати на конференцијата во Бретон Вудс од 1 јули до 22 јули, 1944.

Моменталните активности на Светската Банка се фокусирани на земјите во развој (од 2000, терминот кој се претпочита е помалку развиена земја), на полиња како образование, земјоделство и индустрија. Таа обезбедува заеми на земји членки кои се во финансиска потешкотија. Наспроти тоа, Светската Банка се залага и за преземање на политички мерки со цел ограничувањето на корупцијата и лажната демократија.

Работата на Банката е предмет на долгостоечки и силен критицизам од страна на голем број академици, и понекогаш од сопствените евалуации на Банката. Таа била обвинувана за тоа што „претставува американски или западно-европски алат за влијаење на економиите кои ги оддржуваат западните интереси“ и покрај доказите дека реформите на политиката поврзана за слободниот пазар се често штетни за развојот на земјата доколку се лошо или пребрзо имплементирани, или пак по погрешен редослед, или пак во некомпетентна околина (на пример: многу слаби, некомпетентни економии).

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *