Categories
Македонија

Царинската управа со нова современа лабораторија

Царинската управа доби современа лабораториска опрема вредна 538.000 евра, донирана од Европската комисија преку КАРДС програмата.

Царинската управа доби современа лабораториска опрема вредна 538.000 евра, донирана од Европската комисија преку КАРДС програмата.

Опремата е инсталирана во просториите на Природно математички факултет – Институт за хемија при Скопскиот универзитет. Кон крајот на август планирано е да започне обуката за користење на новата опрема, а кон средината на септември се очекува лабораторијата да биде комплетно функционална.

Царинската управа соопшти дека функционирањето на лабораторијата е од големо значење, пред се заради правилно распоредување на стоката според Законот за царинска тарифа, односно правилно определување на царинската стапка, точно определување на царинските давачки, како и детектирање на стока чиј увоз е забранет (наркотични средства и психотропни супстанции, стока која влијае на животната средина и слично).

Новата царинска лабораторија се формира со воспоставување на деловно-техничка соработка меѓу Царинската управа и Природно-математичкиот факултет – Институт за хемија. Договорот за деловно-техничка соработка го потпишаа директорот на Царинската управа и деканот на Природно-математичкиот факултет.

Според договорот, царинската лабораторија ќе работи во просториите на ПМФ – Институт за хемија, а анализите ќе ги врши заеднички стручен тим составен од научно-истражувачкиот кадар од Институтот за хемија и вработените во Службата за царинска лабораторија при Царинската управа.

Во иднина, како што се наведува во соопштението од Царинската управа, се планира и меѓународна акредитација на лабораторијата, со цел лабораторијата да биде една од водечките во Република Македонија.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *