Неи Пори

Вила "Аронис" Неи Пори ( поаѓање од Охрид )

Вила ,, Томас,, Неи Пори

Неи Пори-вили Ѓузелис, Василис, Тодорос, Георгија

Вила "Мелиа" - Неи Пори (поаѓање од Охрид)

Вила "St. George" - Неи Пори